Váš prohlížeč aktuálně není nastavený na ukládání souborů cookie. Aktivujte ukládání souborů cookie, nebo zkontrolujte, zda nemáte nastavený nějaký program na blokování souborů cookie.

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů
1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 5330 Bad Zurzach, Švýcarsko, E-Mail: cz.service@sloggi.com. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Správce jmenoval pro tento web pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení prostřednictvím následujících kontaktů: dpo@triumph.com

1.4 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

3) Cookies

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.

Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6) Využití Vašich dat k přímé reklamě

Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a využívá se k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit. Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat dvoukrokovým přihlášením (double opt-in). To znamená, že Vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám to výslovně odsouhlasíte. Pro udělení souhlasu Vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme Vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití Vaší e-mailové adresy. Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení.

7) Zpracování dat při vyřizování objednávek

7.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

7.2 Předávání osobních údajů přepravním společnostem

- DHL
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti DHL, před dodáním zboží předáváme společnosti DHL Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti DHL pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s DHL předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti DHL může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.

7.3 Použití internetových platebních služeb

- Paypal
Při platbě prostřednictvím PayPal, kreditní kartou prostřednictvím PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ prostřednictvím PayPal předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace platby společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Předání dat se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze za předpokladu, že je to nezbytné pro realizaci platby.
U několika platebních metod (kreditní kartou přes PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ přes PayPal) si společnost PayPal vyhrazuje provést hodnocení bonity. Za tímto účelem mohou být Vaše platební data případně předána agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, právním základem je oprávněný zájem společnosti PayPal na zjištění Vaší platební schopnosti. Výsledek ověření bonity, statisticky určenou pravděpodobnost výpadku platby, společnost PayPal využívá pro rozhodnutí, zda umožní využít příslušnou platební metodu. V hodnocení bonity mohou být zahrnuty pravděpodobnostní hodnoty (tzv. scoringové hodnoty). Jestliže výsledek hodnocení bonity obsahuje scoringové hodnoty, jsou založeny na vědecky uznaném matematicko-statistickém postupu. Součástí výpočtu scoringových hodnot, ale nikoliv jedinou součástí, jsou také adresní data. Další informace o právní ochraně osobních údajů, mimo jiné o využívaných agenturách pro hodnocení úvěruschopnosti, si prosím přečtěte v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Proti tomuto zpracování Vašich údajů můžete společnosti PayPal kdykoliv sdělit svou námitku. Společnost PayPal však nadále bude oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k realizaci platby v souvislosti s plněním smlouvy.

8) Social Media Videos a jejich využití

Využití videí YouTube
Tento web využívá funkci vkládání obsahu YouTube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen "Google").

Používá se pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel „YouTube“ používá cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „YouTube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se Vaše údaje přiřadí přímo k Vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k Vašemu profilu YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutečňuje hlavně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na YouTube. V rámci používání služby YouTube může též docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí „GMP“ společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat.

Další informace o ochraně osobních údajů na serveru „YouTube“ najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://policies.google.com/privacy

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

9) Online marketing

9.1 Google Marketing Platform (dříve DoubleClick)

Tato webová stránka využívá online marketingový nástroj Google Marketing Platform provozovatele Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „GMP“).

GMP používá Cookies, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy, zdokonaloval zprávy o výsledku reklamních kampaní nebo zabraňoval tomu, aby se jednomu uživateli vícekrát zobrazovaly stejné reklamy. Pomocí identifikátoru cookie si Google eviduje, které reklamy se zobrazily v určitém prohlížeči, a tak může zabránit jejich opakovanému zobrazení. Zpracování se uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu na optimální podpoře prodeje prostřednictvím našeho webu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Navíc může GMP pomocí identifikátoru cookie evidovat tzv. konverze, které mají souvislost se zobrazenými reklamami. To odpovídá třeba situaci, kdy uživatel spatří reklamu služby GMP a později pomocí téhož prohlížeče navštíví web zadavatele reklamy, kde si něco koupí. Cookies služby GMP podle zpráv Google neobsahují žádné informace vztažené ke konkrétním osobám.

Při použití tohoto marketingového nástroje Váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití dat, která Google shromažďuje prostřednictvím tohoto nástroje. Proto Vás informujeme přiměřeně stavu našich znalostí: Díky začleněním služby GMP do naší stránky obdrží Google informaci, že jste navštívili příslušnou stranu našeho webu nebo jste klikli do naší reklamy. Jestliže jste registrováni v některé službě společnosti Google, informace o Vaší návštěvě může Google přiřadit k Vašemu účtu. Dokonce i tehdy, když nejste registrováni k žádné službě Google nebo právě nejste přihlášeni, existuje možnost, že se poskytovatel dozví Vaši IP adresu a uloží si ji. V rámci používání služeb GMP může též docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Jestliže chcete vyjádřit nesouhlas s těmito sledovacími procesy, můžete si deaktivovat cookies pro sledování konverzí: svůj prohlížeč nastavíte tak, aby odmítal cookies z domény www.googleadservices.com. Podrobnosti jsou na stránce https://www.google.cz/settings/ads; toto nastavení se při výmazu cookies vymaže také. Alternativně se můžete na internetové adrese www.aboutads.info, Digital Advertising Alliance, informovat o využití cookies a upravit příslušná nastavení. Také si svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o využití cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej zcela vyloučit. Budete-li cookies odmítat, funkčnost našeho webu může být omezena.

Na následující internetové adrese získáte další informace o pravidlech ochrany osobních údajů ve službě GMP by Google: https://policies.google.com/privacy

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

9.2 Sledování konverzí (Conversion Tracking) v rámci služby Google Ad

Tento web využívá online reklamní program „Google Ad“ a v rámci Google Ad také sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Využíváme nabídku Google Adwords, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na jiných webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. Z dat o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím následující zájmy: zobrazovat Vám reklamu, která je pro Vás zajímavá, upravovat náš web, aby pro Vás byl zajímavější a zajistit poctivé vyúčtování reklamních nákladů.

Cookie pro sledování konverzí se spustí, když uživatel klikne na Googlem zobrazenou reklamu Ad. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na Vašem počítači. Tyto cookies zpravidla po 30 dnech ztrácejí svou platnost a neslouží pro osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky tohoto webu a platnost příslušné cookie ještě neuplynula, společnost Google a také my poznáme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ad obdrží jinou cookie. Cookies tedy nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ad. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k tvorbě konverzních statistik pro zákazníky služby Google Ad, kteří se rozhodli sledovat konverze (Conversion Tracking). Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískají ovšem žádné informace, s nimiž by uživatele mohli osobně identifikovat. Jestliže se sledování konverzí nechcete účastnit, můžete tuto možnost zablokovat tím, že v uživatelských nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivujete cookie pro Google Conversion Tracking.

Podrobnosti o konkrétně zahájeném zpracování a o tom, jak Google nakládá s údaji z webových stránek, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Poté již nebudete zahrnováni do statistik sledování konverzí. Google Ad používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě v souladu s článkem čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V rámci používání služeb Google Ads může též docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Na následující internetové adrese získáte další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=cs

Cookies pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat tím, že jejich používání zakážete odpovídající úpravou nastavení Vašeho prohlížeče nebo si do Vašeho prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin uvedený v následujícím odkazu:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs

Berte prosím v potaz, že po deaktivaci cookies nebudete moci využívat určité funkce tohoto webu, nebo to bude možné jen omezeně.

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

10) Služby pro webovou analýzu

10.1 Google (Universal) Analytics s Google Signals

Tento web využívá Google (Universal) Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Google (Universal) Analytics používá takzvané „cookies“, to jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho chování na webu. Prostřednictvím cookie získané informace o Vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam, přičemž může dojít též k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA.

Tento web využívá Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google Vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google LLC v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu provádět statistickou analýzu uživatelského chování, pro optimalizační a marketingové účely.

Z našeho pověření bude Google tyto informace používat k analýze Vašeho chování na webové stránce, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předal v rámci služby Google (Universal) Analytics, nebude propojována s dalšími daty společnosti Google.

Podrobnosti o konkrétně zahájeném zpracování a o tom, jak Google nakládá s údaji z webových stránek, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit, aby společnost Google shromažďovala data o Vašem chování na webu (včetně Vaší IP adresy) získaná prostřednictvím cookie, jakož i zabránit zpracování těchto dat společností Google tím, že si v následujícím odkazu stáhnete plugin prohlížeče a nainstalujete jej:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních prosím klikněte na následující odkaz, abyste získali opt-out-cookie, která do budoucna službě Google Analytics zakáže zaznamenávat informace o Vašich aktivitách v rámci tohoto webu (tato opt-out-cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu. Vymažete-li z tohoto prohlížeče Vaše cookies, musíte opět kliknout na tento odkaz): Deaktivovat službu Google Analytics

Další informace o službě Google (Universal) Analytics najdete zde:
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=cs&ref_topic=6010376

https://policies.google.com/privacy

Tento web využívá jako rozšíření služeb Google Analytics také službu Google Signals. Služba Google Signals nám umožňuje prostřednictvím Google vytvářet zprávy (tzv. „Cross Device Tracking“ tedy sledování napříč různými zařízeními). Pokud jste si v uživatelských nastaveních svého účtu Google aktivovali „Personalizaci reklam“ a svá zařízení s přístupem k internetu jste propojili se svým účtem Google, společnost Google může analyzovat uživatelské chování napříč různými zařízeními a vytvářet databázové modely vycházející z těchto analýz. Přitom se zohledňují přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Data mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na některou reklamu a na jakém zařízení se uskutečnila příslušná konverze. V této souvislosti nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, nýbrž jen statistiky vytvořené na základě Google Signals. Toto zpracování dat se uskutečňuje podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho, v rámci zvážení zájmů, převažujícího oprávněného zájmu provádět statistickou analýzu uživatelského chování, pro optimalizační a marketingové účely. S tímto zpracováním dat můžete vyjádřit nesouhlas, využijete-li některou z výše uvedených možností pro vyslovení nesouhlasu. Kromě toho můžete deaktivovat „Personalizaci reklam“ v rámci nastavení svého účtu Google, budete-li postupovat dle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs

Další informace o službě Google Signals najdete zde:
https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cs

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

10.2 Webtrekk (Webtrekk GmbH)

Tato nabídka využívá službu pro webovou analýzu Webtrekk, provozovanou společností Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Pomocí služby Webtrekk se shromažďují, vyhodnocují a uchovávají pseudonymizovaná data o návštěvnících webu, na základě našeho oprávněného zájmu provádět statistickou analýzu uživatelského chování, pro optimalizační a marketingové účely, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Za stejným účelem se z těchto dat mohou vytvářet a vyhodnocovat pseudonymizované uživatelské profily. Webtrekk využívá tzv. „cookies“, tedy malé textové soubory, které se lokálně ukládají v mezipaměti internetového prohlížeče využívaného návštěvníkem stránek. Tyto cookies mimo jiné slouží pro opětovnou identifikaci prohlížeče, a proto umožňují přesnější zjišťování statistických údajů. IP adresa uživatele je sice součástí shromažďovaných informací, ale okamžitě po zaevidování dat a ještě před jejich uložením se pseudonymizuje, aby nebylo možné tento údaj vztáhnout ke konkrétní osobě.

Webtrekk v žádném případě nebude propojovat Vaše osobní údaje s jinými daty společnosti Webtrekk. Chcete-li vyjádřit nesouhlas se shromažďováním dat, vytvářením pseudonymizovaných uživatelských profilů a použitím cookies s účinností do budoucna, v následujícím odkazu můžete přijmout takzvanou opt-out-cookie: https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/

Návštěvníkům stránky, kteří tuto opt-out-cookie přijali, se již nebudou nahrávat žádné další cookies služby Webtrekk. Alternativně můžete použití cookies na Vašem počítači obecně deaktivovat tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče do budoucna zakážete ukládání cookies na Vašem počítači; popřípadě můžete smazat již uložené cookies. Blokování veškerých cookies ovšem může vést k tomu, že některé funkce našich webových stránek nebude možné využít.

Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Webtrekk najdete také na stránce:
https://www.webtrekk.com/en/legal/legal/

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

11) Retargeting/ Remarketing/ Cílená reklama

Criteo (Criteo SA)
Na tomto webu se využitím technologií společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie (dále jen „Criteo“), prostřednictvím textových souborů „Cookies“ v pseudonymizované podobě shromažďují, uchovávají a vyhodnocují informace o chování návštěvníků při prohlížení webu; a to na základě našeho oprávněného zájmu zobrazovat personalizovanou reklamu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Criteo používá algoritmus pro analýzu uživatelského chování při prohlížení webových stránek a následně může zobrazovat cílená doporučení různých produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webech (tzv. publishers). Shromážděná data se v žádném případě nepoužívají pro osobní identifikaci návštěvníků tohoto webu. Data se nevyužívají k jiným účelům, ani se nepředávají třetím stranám.

Chcete-li do budoucna vyjádřit nesouhlas se shromažďováním dat a vytvářením pseudonymizovaných uživatelských profilů, můžete stáhnout tzv. opt-out-cookie, kterou najdete na následující stránce:

Pravidla ochrany soukromí ve službě Criteo (http://www.criteo.com/privacy/ )

Další informace o technologii Criteo najdete v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Criteo:
https://www.criteo.com/privacy/

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

Facebook Custom Audience prostřednictvím nástrojů pixelu
Naše webové stránky využívají také komunikační nástroje společností Facebook (viz další podrobnosti v § 8 těchto zásad) a Google, zejména Facebook Custom Audiences, Facebook Lookalike Audiences a Google Customer Match. Z vašich údajů o používání je generován nevratný a neosobní hash kód, který může být předán společnostem Facebook a Google pro účely analýzy a marketingu. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a použití údajů, jakož i o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v pokynech pro ochranu údajů společnosti Facebook na adrese https://en-gb.facebook.com/policy.php nebo společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en. Pokud si přejete vznést námitku proti používání vlastních publik na webových stránkách Facebooku, můžete tak učinit v nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Uživatelé služby Google mohou v nastavení reklam Google kontrolovat reklamy, které se jim zobrazují ve službách Google, včetně reklam Customer Match.

Trbo
Společnost trbo GmbH Römerstraße 6 (www.trbo.com) , 80801 München, shromažďuje a ukládá údaje z našich webových stránek. Tyto údaje jsou převáděny do pseudonymních uživatelských profilů, abychom vám mohli nabídnout personalizované zákaznické výhody. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie, aby bylo možné rozpoznat váš prohlížeč a propojit jej s vaší předchozí návštěvou našich webových stránek. Uživatelské profily slouží k analýze online chování zákazníků a ke zlepšení uživatelské přívětivosti a osobního přizpůsobení našich webových stránek. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše osobní údaje přiřazeny k pseudonymním uživatelským profilům. Proti shromažďování a ukládání údajů společností trbo GmbH můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na následující odkaz: https://www.trbo.com/en/opt-out/

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Tyto webové stránky používají technologii sledování konverzí "Bing Ads" od společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Služba Microsoft Bing Ads umístí do vašeho počítače soubor cookie, pokud na naše webové stránky vstoupíte prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v systému vašeho počítače. Tyto soubory cookie ztrácejí po 180 dnech svou platnost. Nejsou určeny k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, jsme my a společnost Microsoft schopni rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku (konverzní stránku). Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány osobní údaje, děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na účinném marketingu.

Informace shromážděné prostřednictvím konverzního souboru cookie jsou určeny k sestavení statistik konverzí, tj. k zaznamenání toho, kolik uživatelů po kliknutí na reklamu dorazilo na konverzní stránku. Tímto se dozvídáme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, podle kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Společnost Microsoft Corporation se sídlem ve Spojených státech amerických je držitelem certifikátu pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", který zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto používání vznést námitku tím, že prostřednictvím internetového prohlížeče a uživatelského nastavení snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Bing Ads. V takovém případě nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Google Ad Remarketing
Náš web využívá remarketingové funkce služby Google Ad. Tuto službu používáme k propagaci našeho webu ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google, jakož i na webech třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Za tímto účelem Google nastaví cookie v prohlížeči Vašeho koncového zařízení, která automatizovaně prostřednictvím pseudonymního cookie ID a na základě Vámi navštěvovaných stránek umožňuje poskytování reklamy založené na zájmech uživatele. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na optimální podpoře prodeje prostřednictvím našeho webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Ke zpracování dat v širším než uvedeném rozsahu dochází pouze tehdy, když jste společnosti Google udělili souhlas s tím, aby historii využití Googlu internetovými prohlížeči a aplikacemi propojovala s Vaším uživatelským účtem Google a využívala informace z Vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se Vám zobrazují na webu. Jestliže jste v tomto případě během návštěvy našeho webu přihlášeni k účtu Google, společnost Google využívá Vaše data společně s daty Google Analytics k tvorbě a definicím seznamů cílových skupin pro remarketing uskutečňovaný napříč různými koncovými zařízeními. Společnost Google přitom dočasně propojuje Vaše osobní údaje s daty služby Google Analytics, aby mohla tvořit cílové skupiny. V rámci používání služeb Google Ads Remarketing může též docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Podrobnosti o konkrétně zahájeném zpracování a o tom, jak Google nakládá s údaji z webových stránek, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Nastavení cookies pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat tím, že v níže uvedeném odkazu stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete příslušný plugin:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativně se můžete na internetové adrese www.aboutads.info, Digital Advertising Alliance, informovat o nastavení cookies a upravit příslušná nastavení. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o využívání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej obecně vyloučit. V případě nepřijetí cookies může být funkčnost našeho webu omezena.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se reklamy ve vyhledávači Google si můžete prohlédnout zde: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování Vašich dat jsme si vyžádali Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak oznámit odvolání souhlasu.

12) Práva subjektu údajů

12.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR

12.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

13) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.

Stav: srpen 2021

Horká linka e-shopu

Pro vaše otázky týkající se objednávky v e-shopu sloggi

Pondělí – pátek

8:00 – 20:00

Sobota

9:00 – 17:00

Telefon
+42 0-800-701130 +42 0-800-701130

(bezplatné číslo)

E-Mail:

cz.service@sloggi.com